Huidige Molen

In 1799 is de huidige molen gebouwd door Michiel Schoonwater in opdracht van Wijchense kasteelheer Joan Carel d’Osy. De zandheuvel ten noordoosten van het kasteel dient als bouwgrond voor de stenen korenmolen. De zogeheten Molenberg lag destijds geheel buiten het dorp in een gebied dat gekenmerkt werd door heidegronden.

De naam van de molenbouwer staat in het bovenwiel van de molen gegraveerd. De volledige inscriptie luidt:
'ME FECIT M MIGIL SCHOONWAATER DOOR ORDER VAN YOAN CAREL OSY 28 D 9 M 1799.'  Wat de reden was voor de bouw van een nieuwe molen is helaas niet bekend.

Tot aan zijn dood in 1821 blijft Joan Carel d’Osy eigenaar van de molen. Zijn zoon Jan Ferdinand Marie Joseph d’Osy is daarna op zijn beurt eigenaar tot zijn dood in 1846. Hierna komt de molen op naam te staan van een ongehuwd nichtje van de familie d’Osy namelijk: Maria Josepha De La Faille. Haar erfgenamen verkochten in 1863 een groot deel van haar bezittingen waaronder ook de molen. Gradus de Kleijn neemt de molen over voor een bedrag van F 10.500.
“..in 2013 neemt Jeroen van de Water het stokje over om Jan Willem
zijn droom toch nog in vervulling te laten gaan.”

Ruim een eeuw is de molen vervolgens in handen van familie De Kleijn. Vele generaties van deze familie hebben op de molen gemalen. Na de Tweede Wereld Oorlog is het molenaarsbedrijf weinig rendabel meer en komt de molen stil te staan. De molen staat jaren stil en raakt in verval waarbij de molen uiteindelijk verandert in een gevaarlijk bouwval.

Er gingen destijds zelfs stemmen op in de gemeenteraad om de oude molen te slopen. Zo ver komt het gelukkig niet dankzij de inzet van Wijchense burgers. De gemeente koopt in 1972 de molen, het molenhuis en het omliggende terrein van familie De Kleijn.

Het duurt nog tot 1974 tot de grote restauratie van de molen van start gaat. De restauratie ligt in handen van Molenmakersbedrijf Coppes uit Bergharen. Op 6 september 1975 volgt een officiële (her)opening. Vele jaren wordt er met de molen op vrijwillige basis gedraaid. Begin 2000 komt de molen door vandalisme wederom bijna stil te staan en wordt er nog nauwelijks mee gedraaid. Begin 2006 wordt Jan-Willem Bökkers de molenaar. Hij heeft het ambitieuze plan om van de molen weer een prachtig molenaarsbedrijf te maken. Vele jaren heeft hij met energie en passie de molen weer draaiend gekregen. Na het plotselinge overlijden van Jan Willem in 2013 neemt zijn knecht Jeroen van de Water het stokje over om Jan-Willem zijn droom verder na te jagen. Tot op de dag van vandaag is Jeroen de trotse molenaar van de Wijchense Molen en houdt hij het molenaarsberoep met passie en plezier in stand.